လူမှုကွန်ရက် သုတေသန အပိုင်း (၂) - ၂၀၂၃၊ ဇန်နဝါရီ မှ ဒီဇင်ဘာ

အာဏာသိမ်းဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံး ပျံ့နှံ့ အားကောင်းလာသည်နှင့်အမျှ လူထုလှုပ်ရှားမှု၏ ရည်မှန်းချက်မှာ တိုင်းရင်းသားများအားလုံးနှင့် လူနည်းစုများအားလုံး တန်းတူညီမျှမှု၊ နိုင်ငံသားအားလုံး လွတ်လပ်မှုကို အပြည့်အဝခံစားရပြီး လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲများမှတစ်ဆင့် အစိုးရတစ်ရပ်ကို ရွေးချယ်နိုင်ရေးနှင့် စစ်တပ်ကို အရပ်သားအုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် ထိန်းကျောင်းနိုင်ရေး စသည်တို့ကို အာမခံချက်ပေးနိုင်သည့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ တည်ဆောက်ရေးအဖြစ် ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာပြီး လူထုအကြားဆွေးနွေးမှုများ၊ အချင်းချင်း သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်မှုများကို တွေ့လာရပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ BSI အဖွဲ့အနေဖြင့် လက်ရှိနိုင်ငံရေး ပဋိပက္ခအပြင် အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံရေးဦးဆောင်သူများနှင့် အများပြည်သူအကြား ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုနှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ သတင်းစကားများကို ဆန်းစစ်လေ့လာရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်း ဖြစ်ထွန်းလာသည့် နိုင်ငံရေးအယူအဆအသစ်များ၊ မျှော်မှန်းချက်အသစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အများပြည်သူအကြား မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ ဆွေးနွေးငြင်းခုံနေကြသည်နှင့် အများပြည်သူများအနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ နိုင်ငံအတွက် အရေးကြီးသည့် အချိန်ကာလတွင် နိုင်ငံရေးနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သို့သော သတင်းအချက်အလက်များကို လက်ခံရရှိနေကြသည် စသည်တို့ကို အာရုံစိုက်လေ့လာရန်ဖြစ်ပါသည်။

Copyright © 2024 BSI